"KTO má moje prikázania a zachováva ich, Ten ma miluje.A kto mňa milije,toho bude milovať aj môj Otec; a ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého."  ---Ján 14,21 

Kontakt:  Mgr. Štefan Rendoš, superintendent ECM na Slovensku, (administrátor) pastor zboru

kancelária zboru a modlitebňa: Sereď, Dlhá 2336

tel.: 0948252153

e-mail: stefanrendos@gmail.com

Pravidelné aktivity:

  • Nedeľa:
  •   9.30 bohoslužby
  • Streda:
  • 18.00 biblická hodina
  • Piatok:
  • 18.00 modlitby
  • Pozor! v čase opatrení proti pandémii Covid-19 sú aktivity obmedzené resp. zrušené (počas zákazu organizovania bohoslužieb)! Pre viac informácii kontaktujte pastora.
  • Pastoračné návštevy a rozhovory je potrebné vopred dohodnúť s pastorom.
  • Aktivity zboru je možné podporiť aj finančne zaslaním vášho príspevku (dar, desiatok) na zborové číslo účtu: SK48 0900 0000 0000 2408 5985